امروز

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
عکس : 
مرتبه علمی: 
استاد
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.emamalisabzi
گروه آموزشی: 
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای شیمی تجزیه (الکتروشیمی)
شماره تلفن: 
2033
پست الکترونیکی: 
r.emamalisabzi@urmia.ac.ir
پست مدیریتی: 
رییس دانشکده