امروز

شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
عکس : 
مرتبه علمی: 
دانشیار
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=260&Ln=fa
گروه آموزشی: 
شیمی آلی و معدنی
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکتری شیمی معدنی
شماره تلفن: 
2136
پست الکترونیکی: 
z.mardani@urmia.ac.ir
پست مدیریتی: 
مدیر گروه