امروز

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

 

 دانشجویان عزیز اگر در مورد کلاس های آموزش مجازی مشکلی داشتید از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید

 

معاونت پژوهشی و فناوری

آقای دکتر جامعي

r.jamei@urmia.ac.ir 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

آقای دکتر اذانچیلر

h.azanchiler@urmia.ac.ir 

مدیر گروه شیمی تجزیه فیزیک و کاربردی 

آقای دکتر حسینی

a.hosseini@urmia.ac.ir 

مدیر گروه شیمی آلی و معدنی

آقای دکتر پورستار

a.poursattar@urmia.ac.ir 

گروه آموزشی: 
دانشکده
شیمی آلی و معدنی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی