امروز

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر عليرضا دادرس
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی معدنی
شماره تلفن
2028
دكتر سپيده باني سعيد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکتری شيمي فيزيک
شماره تلفن
2023
دکتر آیدین بهرامی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی فیزیک
شماره تلفن
0
دکتر ابراهیم نعمتی کنده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی شیمی فیزیک
شماره تلفن
0
دکتر حبيب مهري زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکترای شيمي فيزيك، تجزيه، كاربردي
شماره تلفن

Pages