امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

اساتید محترم و کارکنان دانشکده شیمی ضمن قدردانی از مدیریت و همکاران محترم اداره فناوری اطلاعات برای راه اندازی وب سایت دانشکده شیمی از تمامی مسئولین محترم علی الخصوص جناب آقای مهندس توحید مصطفایی مراتب سپاس خود را اعلام می دارند  

گروه آموزشی: 
دانشکده