امروز

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
گروه شیمی آلی و معدنی

معرفی گروه شیمی آلی و معدنی

پس از تصویب دانشکده شیمی در سال 1396 ، این دانشکده کار خود را با دو گروه بزرگ شامل گروه شیمی آلی و معدنی و گروه شیمی فیزیک، شیمی تجزیه و شیمی کاربردی آغاز نموده است. گروه شیمی آلی و معدنی از مهر 1376 در مقطع كارشناسي ارشد شيمي آلي و از بهمن 1382 در مقطع دكتري شیمی آلی اقدام به پذيرش دانشجو نموده است و همچنین این گروه از مهر 1379 ­دارای دوره کارشناسی ارشد شیمی معدنی نیز می باشد.

در حال حاضر تعداد دانشجویان گروه شیمی آلی و معدنی در مقطع کارشناسی ارشد در مجموع 68 دانشجو است که شامل 46 نفر در گرایش شیمی آلی و 22 نفر در گرایش شیمی معدنی هستند. تعداد دانشجویان دکتری شیمی آلی 38 نفر است و تعداد دانشجویان مقطع دکتری شیمی آلی واحد پردیس 27 نفر می باشد. گروه شیمی آلی و معدنی با 11 عضو هیات علمی ، شامل 6 نفر استاد ، 1 نفر دانشیار و 4 نفر استادیار در امر آموزش و پژوهش مشغول به فعالیت است.

 • زمينه هاي تحقيقاتي گروه شيمي آلی:
 • سنتز ترکیبات ماکروسیکلی
 • سنتز ترکیبات هتروسیکل و ارائه روشهای نوین سنتز آلی
 • سنتز مواد آلی با خصوصیات دارویی
 • سنتز پیش داروهای پلیمری و آزاد سازیکنترل شده دارو
 • سنتز پلیمرهای طبیعی و پلیمرهای محلول در آب
 • نانو پلیمرها
 • زمينه هاي تحقيقاتي گروه شيمي معدني:
 • شیمی کئوردیناسیون: شامل سنتز و شناسایی کمپلکس­های فلزی عناصر واسطه و سنگین و بررسی خواص طیفی، ساختاری و الکتروشیمیایی آن­ها
 • بیوشیمی معدنی: شامل تهیه ترکیبات ماکروسیکل و شبیه سازی آنها با ماکرومولکول­های زیستی
 • شیمی حالت جامد: سنتز شیشه­ها، سرامیک­ها، نیمه­هادی­ها، اکسیدهای فلزی و بررسی خواص اپتیکی، کاتالیزوری و الکتریکی آن­ها
 • شیمی معدنی محاسباتی: شامل بررسی جنبه های تئوری ترکیبات معدنی با استفاده از نرم افزارهای محاسباتی شیمی
 • نانو شیمی معدنی
 • کریستالوگرافی ( بلورشناسی )
 • دستگاهها و تجهیزات موجود در گروه شیمی آلی و معدنی دانشکده شیمی شامل :
 • FT-IR
 • FT-NMR
 • CHN
 • برنامه های در دست اقدام گروه:
 • ارتقای سطح آموزش و پژوهش در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 • ایجاد و فعال سازی آزمایشگاههای تخصصی دانشکده شیمی جهت ارائه خدمات پژوهشی به محققین دانشکده