امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

• نامگذاری سال 2022 به عنوان سال جهانی بزرگداشت علوم پایه توسط سازمان علمی و فرهنگی یونسکو 

طبق مصوبه سازمان علمی و فرهنگی یونسکو سال 2022 میلادی به عنوان سال جهانی بزرگداشت علوم پایه نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری توجه جهانی به علوم پایه به عنوان مبنای اصلی توسعه و پیشرفت در کشورهاست.تاکنون نهادهای زیادی در دنیا به بزرگداشت این رویداد پیوسته اند . در کشور ما نیز شورای سیاست گذاری سال جهانی بزرگداشت علوم پایه تشکیل گردیده است . برنامه هایی در این خصوص تدوین شده است که بزرگداشت آن به صورت جهانی این موضوع را به صورت مضاعف پراهمیت تر می کند. 

برای اطلاعات بیشتر به سایت جهانی این مناسبت مراجعه شود.

https://www.iybssd2022.ir/ 

دانشکده علوم پایه و شیمی دانشگاه ارومیه نیز در گرامیداشت سال جهانی علوم پایه و برای تبیین نقش علوم پایه سلسه سخنرانی های علمی و عمومی در علوم پایه را در آمفی تئاتر پروفسور مریم میرزاخانی (دانشکده علوم پایه و شیمی ) برگزار خواهد نمود.

شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ دکتر مرتضی بهرام (علوم پایه و شیمی ) معارفه دانشجویان ورودی 

یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ دکتر سجاد کشی پور (نانوفناوری) 

دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲  دکتر علی عبادیان (ریاضی) 

سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ دکتر هادی گودرزی  دکتر آرش ثباتیان (گروه فیزیک)

دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲

خانم دکتر اکرم علیزاده دکتر حسین پیرخراطی ( زمین شناسی )

سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲  دکتر جلیل خارا ( زیست شناسی)

 

گروه آموزشی: 
دانشکده