امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
عکس : 
مرتبه علمی: 
دانشیار
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.keshipour
گروه آموزشی: 
گروه نانوفناوری
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکتری
پست الکترونیکی: 
s.keshipour@urmia.ac.ir
پست مدیریتی: 
مدیر گروه