امروز

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

امروزه اهمیت شیمی فیزیک، به عنوان پایه‌ای‌ترین شاخه شیمی و گستردگی روزافزون آن در سایر علوم نظیر مهندسی، زیست‌شناسی و... بر متخصصین و پژوهشگران این حوزه، به خوبی آشکار است. عدم وجود یک منبع جامع و با کیفیت در این زمینه برای متخصصین و محققین این رشته‌ها و نیز برای دانشجویان و به خصوص متقاضیان شرکت در کنکورهای کارشناسی به کارشناسی ارشد، ما را بر آن داشت تا نتیجه سال‌ها تدریس و پژوهش در حوزه‌ی شیمی فیزیک را، در قالب منبع مورد نظر به رشته تحریر در آوریم. کتاب حاضر با تکیه بر تست‌های کنکورهای دانشگاه سراسری و آزاد، اغلب نکات متنوع و مهم در این حوزه را در قالب پاسخ‌های تشریحی، ارائه داده است. در پاسخ به سؤالات، سعی بر این بوده است که ضمن پرهیز از حجیم شدن کتاب نیاز دانشجو به مطالعه درسنامه پیش از پاسخ‌دهی به تست‌ها تا حد بسیاری کاهش یابد. علاوه بر این استفاده از روش‌های تستی برای حل سؤالات، امکان صرفه‌جویی در پاسخ‌دهی و موفقیت در آزمون‌های سراسری و امتحانات پایان ترم را افزایش داده است. امید است این تلاش در فراهم کردن مجموعه‌ای جامع برای دانشجویان رشته‌های شیمی، مهندسی شیمی، زیست شناسی و... موفق بوده باشد.

با احترام
دکتر آیدین بهرامی

نویسنده آقای دکتر آیدین بهرامی
انتشارات دانشگاه ارومیه